Symposium Vogelgeneeskunde i.s.m. Archaeopteryx

Op zaterdag 18 mei organiseert Adviespraktijk voor Vogels i.s.m. Veterinaire Studievereniging Archaeopteryx een Symposium Vogelgeneeskunde. Dit symposium is erop gericht om studenten diergeneeskunde, dierenartsen, dierenartsassistenten en andere belangstellenden zoals eigenaren en kwekers van papegaaien meer te leren over het welzijn en de gezondheid van papegaaien/parkieten in gevangenschap en de rol en mogelijkheden als (vogel)dierenarts.


Programma

De papegaai en Parkiet als patiënt

 • Achtergronden, anatomie, fysiologie en gedrag.
 • Anamnese; welke vragen zijn belangrijk om te stellen en waarom?
 • Voeding, huisvesting en verzorging als preventie van problemen; essentieel voor het herstel en bepalend voor het welzijn.
 • Geïllustreerd met casussen.

Hoe beoordelen we de gezondheid als dierenarts én als eigenaar?

 • Klinisch onderzoek.
 • Veel voorkomende problemen en de belangrijkste doodsoorzaken.
 • De aanschaf van een papegaai en de rol van de dierenarts om problemen te voorkomen.
 • Besmettelijke ziektes; hoe gaan we daar mee om, hoe spelen we er op in?
 • Geïllustreerd met casussen.

Het voorkomen van, het omgaan met en het oplossen van gedragsproblemen.

 • Het 5-stappen gedragsprotocol
 • Definities van normaal gedrag, gewenst gedrag, ongewenst gedrag, afgedwongen gedrag en overspronggedrag.
 • Het wandelen en fietsen met papegaaien
 • Geïllustreerd met casussen

Avicultuur, het kweken met papegaaien in gevangenschap

 • Wat gaat er mis?
 • Voeding, huisvesting, verzorging, gedrag, verrijkingen, welzijn.
 • Het kweekbeleid
 • Geïllustreerd met casussen

Praktische informatie

 • Datum en tijd: Zaterdag 18 mei van 09.00 tot 17.00 uur
 • Locatie: Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde
 • Organisatie: Adviespraktijk voor Vogels, Veterinaire Studievereniging Archaeopteryx
 • Docent: Drs. J. Hooimeijer; vogeldierenarts, papegaaiengedragstherapeut
Kosten (inclusief koffie, thee en lunch):
 • € 90,00 (incl. BTW)
 • Studenten: € 20,00
 • Studenten, lid van Archaeopteryx: € 12,50

Opgave/inschrijven:

 • Opgave via het inschrijfformulier
 • Studenten kunnen zich aanmelden via archaeopteryx@uu.nl


Geplaatst op: 03-04-2019