Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Onze missie

De missie van Stichting Papegaai is het bevorderen van het welzijn van papegaaien en parkieten in de avicultuur (huiskamer/volière) en het voortbestaan van de verschillende papegaaien- en parkietensoorten in de natuur. Stichting Papegaai komt op voor de rechten van papegaaien en parkieten en is de enige dierenorganisatie die zich daadwerkelijk bekommert om papegaaivriendelijke rechten. De doelstellingen van de Stichting Papegaai worden zowel nationaal als internationaal gerealiseerd.

Doelstellingen:

Verantwoord houden van Papegaaien en Parkieten als gezelschapsdier en in de avicultuur

Stichting Papegaai geeft advies en voorlichting over het verantwoord houden van Papegaaien en Parkieten. Door mensen bewust te maken van de noodzakelijke deskundigheid en de mogelijke consequenties van het ontbreken van deze deskundigheid bij het houden van papegaaien en parkieten. Dit doet zij door:

 • Het initiëren en ondersteunen van activiteiten (symposia, workshops, papegaaien wandelingen).
 • Het opstellen van richtlijnen voor het verantwoord houden van papegaaien en parkieten
 • Het adviseren bij de overweging een papegaai als gezelschapsdier te nemen. En in bepaalde situaties (afhankelijk van gezinssamenstelling, levensfase etc.) zelfs afraden een papegaai in huis te nemen.
 • Informatiedragers zoals brochures, folders etc. te verstrekken aan dierenartsen, dierentuinen, dierenwinkels etc.
 • Het ondersteunen van een papegaaien en parkieten adoptieprogramma

Met deze activiteiten komt Stichting Papegaai op voor de rechten van de papegaai in de huiskamer en de avicultuur en hoopt hiermee te voorkomen dat zij terecht komen in opvangcentra.


Het pleiten voor wet- en regelgeving

Stichting Papegaai vecht voor betere omstandigheden waaronder papegaaien en parkieten gekweekt en verkocht worden. Zij pleit voor overheidsregulering en doet er alles aan om dit voor elkaar te krijgen, door:

 • Het voeren van een campagne tegen vogelmarkten in Nederland.
 • Het voeren van een campagne tegen de handel in vogels via vogelmarkten in Nederland.
 • Het uitbrengen van advies aan de overheid omtrent nieuwe wet- en regelgeving

Behoud van Papegaaien en Parkieten in de vrije natuur

Diverse Papegaaien- en parkietensoorten worden in de hele wereld bedreigd met uitsterven. Stichting Papegaai wil bijdragen aan het behoud van deze soorten in de natuur. Dit doet zij door:

 • Het werven van fondsen voor natuurbeschermingsprojecten
 • Het samenwerken met (internationale) organisaties
 • Het ondersteunen van onderzoek
 • Het ondersteunen van natuurbeschermingsprojecten in de landen van herkomst

Onze geschiedenis

Nieuw logo

Bij een nieuw naam hoort natuurlijk een nieuw logo. Stichting Papegaai richt zich hoofdzakelijk op de belangen van papegaaien en parkieten in gevangenschap en komt op voor de rechten van papegaaien en parkieten. In het logo is de verzorgende hand te zien. De verzorgende hand symboliseert het feit dat er zorg voor nodig is om vogels die in gevangenschap leven daadwerkelijk dagelijks uit de kooi te krijgen. De halve cirkel om de papegaai staat voor de geopende kooi.

Nieuwe naam

Stichting Papegaai heeft jaren geopereerd onder de naam Stichting Papegaaien en Parkieten Welzijn. Het bestuur van Stichting Papegaai heeft gekozen voor een nieuwe en herkenbare naam, Stichting Papegaai.