Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

De grootste illegale vogelmarkt in Assen

De overheid faciliteert jaarlijks in Assen de grootste illegale internationale vogelmarkt in Europa. Dit artikel gaat over de vogelmarkt op 27 oktober 2018. Tot op heden zijn deze vogelmarkten nog steeds toegestaan. Teken daarom nu onze petitie!

De overheid faciliteerde zaterdag 27 oktober in Assen opnieuw de grootste illegale internationale vogelmarkt in Europa

Handelaren vanuit heel Europa komen met vogels in busjes, aanhangwagens en kofferbakken naar Nederland voor de handel in vogels. Handelaren komen uit o.a. Italië, Hongarije, Polen naar Nederland voor de grootste illegale internationale vogelmarkt in Europa. Deze internationale handel is per definitie illegaal omdat ongecontroleerd besmettelijke ziektes worden verspreid vanuit Nederland door heel Europa. Dat er ook vogels verhandeld worden, besmet met papegaaienziekte als aangifteplichtige ziekte, is bekend. Het is beschreven in een rapport van de Nederlanse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) waarbij wordt aangegeven dat er een grote kans is op besmettingen bij de mens via deze vogelmarkten. De NVWA komt kijken, drinkt een kop koffie en gedoogd een situatie die feitelijk niet kan in de wetenschap dat de kans 100% is dat via deze handel papegaaienziekte in Europa/Nederland wordt verspreid , mensen worden besmet met papegaaienziekte en daar aan kunnen doodgaan.

Papegaaienziekte is een aangifteplichtige ziekte.

Dat betekent dat het gaat om een ziekte met ernstige volksgezondheidsaspecten. De NVWA heeft de plicht om bij een melding maatregelen te nemen. Dit houdt onder andere in het opsporen van “de bron”. De NVWA komt met medewerkers in witte pakken bijeen wanneer er sprake is van een “besmet bedrijf”. Een dierenwinkel wordt gesloten als papegaaienziekte wordt aangetoond bij een vogel en alle aanwezige vogels moeten gedurende minimaal 5 weken worden behandeld in een quarantaine-situatie.Ook “de bron” moet worden behandeld en na de behandeling wordt er gecontroleerd of de ziekte is verdwenen.

Als bijlage informatie zoals eerder naar buiten is gebracht over de risico´s van papegaaienziekte. Een bijlage met een aantal clips en een interview, mede n.a.v. een uitbraak na een vogeltentoonstelling in Weurt waar 17 mensen papegaaienziekte hebben gekregen en zieke vogelliefhebbers op de intensive care terecht zijn gekomen. Door mij wordt al vele jaren aan de bel getrokken, mede op basis van eigen ervaringen vanuit mijn werk, maar ook vanuit mijn persoonlijke ervaringen; dit jaar was ik zelf weer de klos en moest ik bij mijn eigen huisarts “met de vuist op tafel slaan” om te worden behandeld en onderzocht voor papegaaienziekte. Ik was anders domweg ofwel helemaal niet behandeld, ofwel met verkeerde medicijnen die niet werkzaam zijn bij papegaaienziekte.

Verder als bijlage een officieel rapport over gezondheidsrisico´s van papegaaienziekte waarin nadrukkelijk wordt aangegeven en onderkend hoe groot het risico is dat bezoekers van vogelmarkten lopen.Tegelijkertijd worden vergunningen verleend voor het organiseren van vogelmarkten in de wetenschap dat dit tot ernstige gezondheidsrisico´s kan leiden. De mensen in Weurt hadden het geluk dat het ging om een tentoonstelling van een lokale vereniging waarbij iedereen elkaar kent en de patiënten, bij wijze van spreken, bij dezelfde huisarts kwamen waardoor snel duidelijk werd dat het ging om de besmettelijke papegaaienziekte verspreid via de tentoonstelling. Bezoekers van de vogelmarkten waaieren uit over heel Nederland en zelfs over heel Europa. Degene die ziek worden verdwijnen en het staat buiten kijf dat bij een groot deel de diagnose niet eens wordt gesteld. We kunnen er vanuit gaan dat mensen doodgaan aan papegaaienziekte zonder dat er een überhaupt een diagnose is gesteld.

Het organiseren van deze vogelmarkten is een schande vanwege het verwaarlozen van het welzijn van de vogels tijdens het transport en tijdens het verblijf in overvolle kooien. Vogels zitten permanent in een stresssituatie, en niet alleen als de vogels worden gevangen en gehanteerd door handelaren.

Het is bizar dat deze vogelmarkten worden georganiseerd door mensen die zich vogelliefhebbers noemen. Veelal lokale vogelverenigingen van kwekers van vogels.

“De Dierenbescherming” is voor een groot deel verantwoordelijk voor de structurele wantoestanden op het gebied van het welzijn en de gezondheid van vogels. Mijn ervaring is dat “ De Dierenbescherming” er de laatste 35 jaar voor gekozen heeft om willens en wetens niets te doen om het welzijn en de gezondheid van vogels te bevorderen. “De Dierenbescherming” weigert om de campagneStop Vogelmarkten, van Stichting Papegaai en De Adviespraktijk voor Vogels, te ondersteunen. Dat is een van de vele voorbeelden die laten zien dat de Dierenbescherming stelselmatig niet opkomt voor de belangen van vogels. Door mij wordt ervaren dat de activiteiten vanuit de Adviespraktijk voor Vogels en vanuit Stichting Papegaai juist worden tegengewerkt door ons te negeren en onze campagnes niet onder de aandacht te willen brengen bij de achterban.

Ik heb “een zwartboek” geschreven over mijn ervaringen van de afgelopen jaren met “De Dierenbescherming”. De honden lusten er geen brood van.

Als het gaat om het welzijn van de vogels t.a.v. vervoer, huisvesting, stress, overbevolking, etc., is het ronduit bizar dat de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) hier niet bovenop zit. Wat mij betreft heeft het er alles mee te maken dat de LID valt onder “de Dierenbescherming” en het welzijn en de belangen van vogels staat niet op het prioriteitenlijstje van “De Dierenbescherming”. Als het zou gaan om een honden- of kattenmarkt met honden en katten vanuit heel Europa zou het verhaal er anders uitzien en zou “de Dierenbescherming” moord en brand schreeuwen en werden er meteen kamervragen gesteld aan de verantwoordelijke minister.

Het lijkt goed om bij de NVWA na te vragen voor een bevestiging dat een handelaar van vogels alleen de grens mag passeren als hij beschikt over gezondheidscertificaten waaruit blijkt dat de vogels zijn onderzocht/getest en vrij zijn van besmettelijke ziektes. Het gaat daarbij vooral om risico´s op de verspreiding van besmettelijke ziektes die een risico zijn voor de pluimveehouderij. Er zijn ook landen die eisen dat vogels die worden geïmporteerd vrij zijn van papegaaienziekte. Dat geldt dus ook voor de vogels die door handelaren op de vogelmarkten in Nederland worden gekocht en meegenomen worden naar de rest van Europa.

Het mag duidelijk zijn dat niemand een verklaring kan afgeven dat vogels, gekocht op een vogelmarkt en een hele dag in een stressvolle omgeving hebben gezeten met besmettelijke ziekte, vrij zijn van besmettelijke ziektes.

Het lijkt mij ook goed om te bedenken dat er sprake is van handel waarbij veel zwart geld passeert. Als leek denk ik dat het dan ook een ideale manier is om zwart geld wit te wassen. Wat er verder, op de parkeerplaatsen, buiten de markthallen gebeurt aan uitwisseling van vogels en wie weet wat nog meer…?, is in mijn inziens ook twijfelachtig.

In nieuwsblad “de Stentor van Zwolle” is gepubliceerd dat de lokale vogelvereniging in Zwolle stopt met het organiseren van de grote internationale vogemarkt in de IJsselhallen te Zwolle. Dhr. Stiphout van de lokale vogelvereniging laat in de Stentor weten:

“De markt vindt twee keer per jaar plaats in de IJsselhallen en trekt op een dag gemiddeld zevenduizend bezoekers. Vorige maand was de 68ste editie. Met ruim 1400 verkopers, drie kilometer aan verkooptafels en dik honderdduizend vogelsbleken de IJsselhallen eigenlijk alweer te klein, vertelt Stiphout. Vanuit Polen, maar ook Italië, Spanje en zelfs de Verenigde Staten komen kopers.Ze liggen al vroeg voor de deur – of huren pro forma zelf een kraam – om als eerste die ene zeldzame parkiet of kanarie te vinden. Jaar na jaar wordt het gekker, vertelt Stiphout. ,,We hebben voldoende vrijwilligers; 89, om precies te zijn. Maar we zitten met een kleine kern. Er zijn maar een paar mensen binnen onze club die de hele markt en de organisatie daarvan overzien. Terwijl de verantwoordelijkheid steeds groter wordt; van beveiliging tot dierenwelzijn.” Met de IJsselhallen is steeds voor drie jaar een contract gesloten. ,,We hebben alles tegen elkaar afgewogen en de knoop doorgehakt. Jammer, natuurlijk, ik was zelf bij de oprichting betrokken. Maar je wilt niet financieel aansprakelijk zijn als er iets geks gebeurt. Want er zal maar de papegaaienziekte uitbreken. Als club kunnen we die consequenties niet dragen.”

Conclusie:

Het is bizar dat in Nederland de belangen en het welzijn van vogels structureel worden verwaarloosd.Het is bovendien bizar dat de verspreiding van papegaaienziekte als aangifteplichtige ziekte en een ernstig volksgezondheidsrisico, wordt gedoogd door de NVWA.Het is tevens bizar dat De Dierenbescherming en de LID de campagne van Stichting Papegaai en de Adviespraktijkd voor Vogels “STOP VOGELMARKTEN”niet ondersteunen in de wetenschap dat het welzijn van vogels in het geding is. Als het zou gaan om een internationale illegale honden en/of kattenmarkt is het organiseren van een dergelijk evenement in Nederland onbestaanbaar.

Vriendelijke groet,

Drs. Jan Hooimeijer DVM CPBC

Vogeldierenarts / Avian Veterinarian (ret.) Adviespraktijk voor Vogels.

Voorzitter Stichting Papegaai

Papegaaiengedragstherapeut/ Cert.Parrot Behavior Consultant

Consultant vogelwelzijn en gezondheid