Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Vogelmarkten niet meer van deze tijd

Teken onze petitie tegen de Vogelmarkten.

In Nederland worden tientallen vogelmarkten georganiseerd. Er is helaas veel mis met vogelmarkten:

 • Het welzijn van de vogels is ondergeschikt aan commerciële belangen.
 • Het vervoer van de vogels is extreem vogelonvriendelijk.
 • Vogels zitten de hele dag in vogelonvriendelijke, overvolle kooien en bakken, in een stressvolle omgeving en worden blootgesteld aan allerlei besmettelijke vogelziektes.
 • Vaak zijn er geen zitstokken en is er nauwelijks ruimte om te bewegen.
 • Vogels worden als koopwaar verhandeld.
 • Vogelmarkten zijn de ideale plaats voor de anonieme verkoop van zieke vogels met een garantie van 5 minuten.
 • Vogelmarkten zijn aanleiding voor impulsaankopen door argeloze bezoekers, waarbij de verkoper veelal anoniem blijft en achteraf niet kan worden achter- haald of aangesproken op zijn verantwoordelijkheid, als blijkt dat de vogel een besmettelijke ziekte heeft.
 • Via vogelmarkten omzeilen verkopers de normale regelgeving waar veel kopers zich niet van bewust zijn.
 • Er is geen enkele controle op de informatie/voorlichting die door verkopers en handelaren wordt gegeven.
 • Vogelmarkten betekenen een reëel risico ten aanzien van de volksgezondheid vanwege de verspreiding van papegaaienziekte als zoönose. Een dodelijke ziekte bij de mens.
 • Vogelmarkten spelen een dubieuze rol op het gebied van de deels illegale internationale handel, waarbij vogels zonder gezondheidsverklaring door buitenlanders worden gekocht en rechtstreeks naar het buitenland verdwijnen.
 • Hondenmarkten, kattenmarkten, paardenmarkten enz. zijn al vele jaren ver boden en ondenkbaar. Dat moet ook gelden voor vogelmarkten!
Conclusies:
 • Vogelmarkten zijn niet meer van deze tijd, gelet op de welzijnsaspecten en de risico´s van de verspreiding van besmettelijke ziektes.
 • De overheid loopt weg voor de eigen verantwoordelijkheid en neemt de gezondheid en het welzijn van vogels en mensen niet serieus.

Om ervoor te zorgen dat de overheid niet aan stuisvogelpolitiek doet, hebben wij uw hulp hard nodig! U kunt ons helpen door onze petitie te tekenen en/of donateur te worden.

Wilt u ons nog meer helpen? Verzamel handtekeningen!

U kunt hier een handtekeningenlijst voor de petitie downloaden om door zoveel mogelijk mensen te laten ondertekenen!