Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Geslaagde campagne: Import verboden

Actie tegen import van en de handel in papegaaien en parkieten die gevangen werden in de landen van herkomst.

Stichting Papegaaien en parkieten Welzijn (nu Stichting Papegaai) is in 2003 opgericht met als doelstelling om op te komen voor de belangen van papegaaien in gevangenschap en in de natuur. Een belangrijke doelstelling was en is het geven van voorlichting aan eigenaren van papegaaien en parkieten. In 2003 is er bij de oprichting meteen voor gekozen, als belangrijk speerpunt, actie te voeren tegen de import van en de handel in papegaaien en parkieten die gevangen werden in de landen van herkomst.

Veel dode vogels door legale import

Papegaaien en parkieten werden al vele jarenlang massaal in de landen van herkomst gevangen voor de legale internationale vogelhandel. Behalve papegaaien en parkieten werden ook allerlei andere vogelsoorten gevangen en geïmporteerd. Jaarlijks kwamen meer dan een miljoen vogels Europa binnen. Het merendeel van de gevangen vogels overleefde het vangen en het transport niet. Via deze importen/handel werden allerlei besmettelijke ziektes verspreid. Dankzij deze handel was er ook nog het risico voor de mens door de verspreiding van papegaaienziekte. Mede door de massale importen zijn talloze soorten in de natuur bedreigd geraakt in het voortbestaan. Door het omhakken of beschadigen van nestbomen om de jonge vogels uit de nesten te roven is veel nestgelegenheid verloren gegaan. Het verlies van nestbomen is een ramp voor het voortbestaan in de natuur.

Meer papegaaien en parkieten in gevangenschap dan in vrije natuur

Er zijn inmiddels meer papegaaien en parkieten in gevangenschap dan dat er in de landen van herkomst in de vrije natuur rondvliegen. Er worden heel veel papegaaien en parkieten gekweekt in gevangenschap. Vrijwilligers hebben bij evenementen en via allerlei lokale acties handtekeningen verzameld. Stichting Papegaaien en Parkieten Welzijn (SPPW) heeft op deze manier in Nederland 23.000 handtekeningen verzameld. Deze handtekeningen en de petitie tegen de import van vogels zijn op 16 maart 2005 tijdens een speciale actiedag aangeboden op het binnenhof aan de vaste Kamercommissie in de Tweede Kamer.

Import verbod

Dankzij de voorlichting, de handtekeningen actie en de media aandacht was het merendeel van de politieke partijen voorstander van het stoppen van deze importen. Mede door de verspreiding van de besmettelijke ziekte “Vogelgriep”, met grote economische risico´s voor de pluimveehouderij, heeft de Europese commissie besloten om per 1 juli 2007 een verbod af te kondigen op de import van in het wild gevangen vogels binnen de EU. Dat was een grote stap voorwaarts waar miljoenen individuele vogels van profiteren en soorten behouden kunnen blijven in de landen van herkomst.

De SPPW kan met trots terugkijken op de manier waarop de problematiek in Nederland onder de aandacht is gebracht via de media en bij de politieke partijen.